Badanie satysfakcji klienta

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • nisko
 • poprawnie
 • zadowalająco
 • dobrze
 • bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • nisko 1
 • poprawnie 2
 • zadowalająco 3
 • dobrze 4
 • bardzo dobrze 5
 1. Godziny obsługi interesanta
 2. Ogólny poziom świadczonych usług

Indywidualne podejście do Klienta

 • nisko 1
 • poprawnie 2
 • zadowalająco 3
 • dobrze 4
 • bardzo dobrze 5
 1. Czytelność formularzy
 2. Zaangażowanie w obsługę Klienta
 3. Rzeczowa komunikacja z Urzędnikiem
 4. Szacunek wobec klienta

Kompetencje urzędników

 • nisko 1
 • poprawnie 2
 • zadowalająco 3
 • dobrze 4
 • bardzo dobrze 5
 1. Poziom wiedzy i umiejętności Urzędników
 2. Staranność wykonywanych obowiązków
 3. Zrozumiały sposób komunikacji
 4. Pomoc w załatwianiu spraw

Terminowość obsługi sprawy

 • nisko 1
 • poprawnie 2
 • zadowalająco 3
 • dobrze 4
 • bardzo dobrze 5
 1. Czas oczekiwania na obsługę
 2. Informowanie o terminie realizacji sprawy
 3. Terminowość realizacji spraw
 4. Szybkość obsługi na stanowisku

Rzetelność obsługi

 • nisko 1
 • poprawnie 2
 • zadowalająco 3
 • dobrze 4
 • bardzo dobrze 5
 1. Przejrzystość dokumentacji sprawy
 2. Staranność Urzędnika w obsłudze sprawy
 3. Bezstronność Urzędnika
 4. Zgodność z przepisami załatwianej sprawy

Metryka Klienta